Bài viết
Responsible Betting
Responsible Betting Won 3/4 2.9K 3.1K 322
Theo dõi

Xin hãy luôn chơi có trách nhiệm. Sẽ không có cửa đầu tư nào được đảm bảo nếu bạn đặt nhiều hơn số tiền mà bạn có thể Thua.!.

Tuần Tháng
54.2%
Win Rate
+4.5%
ROI
24
Tips
1.87
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua