Bài viết
Bee OK
Bee OK Won 8/10 4.4K 8.2K 704
Theo dõi

-- ĐI NGƯỢC SỐ ĐÔNG là Phong Cách lên kèo của TÔI. — Ae cùng Tư Duy và Cảm Giác Bóng Mời Thẩm Kèo qua mỗi BÀI VIẾT!!

Tuần Tháng
43.8%
Win Rate
-24.3%
ROI
32
Tips
1.95
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua